Nieuws vanuit de kantine!

Gebruik je gezonde verstand

Wij, als kantinemedewerkers, zijn erg blij dat er weer reuring is op het sportcomplex van de
S.V. Petten. Wat hebben we dit gemist de laatste maanden.
Het is een mooi gezicht om jong en oud weer te zien sporten, de lagere school weer te zien
gymen, de yoga,pilatus en gymnastiek dames/heren weer hun ding doen, de ouderen weer
naar de soos kunnen, de hondenclub weer zijn training kan geven, de schakers weer van
start gaan, judo-ers weer over de mat rollen, vergaderingen en cursussen weer gepland
worden in de MFR en, last but not least, de kantine weer bezoekers mag ontvangen. Dit wel
onder, de nu weleens bekende, restricties.
Zo zult u merken dat de helft van de stoelen verdwenen zijn en er niet aan de bar mag
worden plaatsgenomen, dit om de 1,5 m zoveel mogelijk in acht te houden. Gevraagd wordt
aan u om dan ook plaats te nemen op een stoel en deze op zijn plaats te laten staan. Niet
onnodig heen en weer te lopen ( toilet gebruik toegestaan anders wordt het ook zo’n
zooitje) en zelf in de gaten houdt of er afstand bewaard kan worden tijdens het bestellen
aan de bar.
Bij grote drukte kunnen we gebruik maken van de MFR, zodat er voldoende zitplaatsen zijn.
Dit alles lijkt ons niet onoverkomelijk en met een beetje goede wil te realiseren.
Maar, ons kent ons, zodra er enkele alcoholische versnaperingen het droge keelgat zijn
gepasseerd, de gezelligheid toeneemt en de verhalen steeds sterker worden, lijken de goede
voornemens weg te smelten als sneeuw voor de zon. Niets menselijks is ons vreemd.
Dat is het moment waarop de mannen en vrouwen met een sterke ruggengraat zich kunnen
laten gelden, (als je begrijpt wat ik bedoel sprak Olivier B Bommel).
Laat ons, als kantinemedewerkers, niet als politieagent hoeven optreden maar corrigeer
elkaar waar nodig, alleen dan komen we door deze tijd heen.
Alstublieft, gebruik je gezonde verstand, zodat de poort niet meer op slot moet.
Veel plezier!!
Namens alle kantinemedewerkers,

Piet Breed